Lezingen: Huis ten Dorp en Middeleeuwse veten

Op woensdag 13 maart 2013 houden Peter de Jong en Corien Glaudemans elk een lezing over respectievelijk

De heren en vrouwen van Huis ten Dorp en

Middeleeuwse veten in Holland

De bijeenkomst vindt plaats in Parochiecentrum De Schelp, Burgemeester Musquetiersingel 56, 2636 GG Schipluiden, aanvang 20.00 uur.

Peter de Jong, woonachtig in Schipluiden, heeft een speciale studie gemaakt over de heerlijkheid Dorp en Huis ten Dorp. Deze uitgebreide bezitting lag tussen Maasland en Schipluiden. Voor het eerst zijn alle heren en vrouwen Van Dorp op een rij gezet en uitvoerig beschreven. Hieronder bevinden zich opmerkelijke personen, die ook in de landspolitiek een belangrijke rol hebben gespeeld. De lezing is een inleiding op een groot artikel over dit onderwerp, dat de spreker voor ons binnenkort te verschijnen historisch jaarboek 2012 heeft geschreven.

Corien Glaudemans verzorgt na de pauze een lezing over middeleeuwse veten en de bestrijding ervan. Zij is werkzaam in het gemeentearchief van Den Haag en gepromoveerd op dit onderwerp. Bloedwraak kwam vooral in de Middeleeuwen regelmatig voor. In welke situaties gebeurde dit? In welke situaties gebeurde dit? Hoe ging de overheid hiermee om? Waren er specifieke plaatsen waar de wraak werd uitgevoerd? Welke voorbeelden zijn er bekend uit Delfland? De spreker zal in haar verhaal hierop antwoorden geven.

Twee zeer interessante onderwerpen op één avond.
U bent van harte uitgenodigd,

Jacques Moerman, namens het bestuur van Historische Vereniging Oud-Schipluiden.

Schipluiden, 28 februari 2013.

Mededelingen

  • De tentoonstelling Oude Dorpstaferelen van Schipluiden en Den Hoorn, waaronder de festiviteiten in beide dorpen rond het 100-jarig Onafhankelijkheidsfeest in 1913, wordt verlengd t/m 18 mei 2013. Er is prachtig fotomateriaal te zien. Openingstijden Museum Het Tramstation: Zaterdag, (woensdag na 1 april) en de 1e zondag van de maand van 14.00-16.00 uur.
  • De uitgave van ons historische jaarboek 2012 wordt in april verwacht. Het is kosteloos voor leden en vrienden.
  • Het succesvolle boek ’t Woudt, de rijke geschiedenis van het kleinste dorp van Nederland is herdrukt en te koop in de regionale boekhandel, bij Primera te Den Hoorn en in het tramstation te Schipluiden, kosten  € 24,95. Ook is er nog een beperkt aantal ‘Twee gezichten van… Midden-Delfland’ te koop à € 24,95.
  • Helaas heeft nog niet iedereen de contributie betaald (ook noodzakelijk voor de ontvangst van het jaarboek). Onze bankrekening is: 358261546 (Rabobank Zuid-Holland Midden). Donateurs (vrienden) minimaal € 20,-. Vriendelijk verzoek om de contributie zo snel mogelijk te voldoen.
  • Let voor mededelingen ook op onze websites: www.tramstationschipluiden.nl en www.historischeverenigingoudschipluiden.nl