Crowdfundingsproject (sponsoring) herinneringsobject voor dominee Antonius Hambrouck

De Historische Vereniging Oud-Schipluiden vindt het fijn als u meedoet om een herinneringsobject voor dominee Antonius Hambrouck in de Dorpskerk van Schipluiden te realiseren. Mogelijk doen we dit ook – als de actie een succes is – met eenzelfde object in een Presbyteriaanse kerk in Madou op Taiwan, de standplaats van Hambrouck op Formosa. In Schipluiden is Hambrouck van 1632-1647 predikant geweest.

In de achttiende en negentiende eeuw werd Antonius Hambrouck in Nederland geëerd als een nationaal figuur. Zijn optreden tijdens de Chinese bezetting van het Nederlandse Fort Zeelandia op Formosa werd als een voorbeeld van opofferingsgezindheid en dapperheid gezien. Zijn volledige levensverhaal staat opgetekend in het Historisch Jaarboek Schipluiden 2015.

Uw deelname bestaat uit een eenmalige donatie. Afhankelijk van de hoogte van de inkomsten voor het project bepalen we welke vorm de herinnering in beide kerken krijgt. Onze voorkeur gaat uit naar een werk van een kunstenaar uit Midden-Delfland.

Door het project versterken we de beleving van de persoon Antonius Hambrouck in Schipluiden. In de St. Laurenskerk in Rotterdam, de geboorteplaats van de predikant, wordt hij herinnerd in een beeldengroep en in een metershoog stripverhaal op een muur. In Taiwan is hij in meerdere musea afgebeeld. Nu hebben we het plan om hem in Schipluiden permanent zichtbaar te maken.

De deelnemers aan het project worden later betrokken bij de onthulling van het object in de Dorpskerk van Schipluiden. Ook worden zij uitgenodigd voor een lezing over het leven en werk van dominee Hambrouck. Na afloop van het project ontvangen alle deelnemers een verantwoording van de uitgaven.

Als u wilt meedoen, verzoeken wij u een bedrag naar eigen keuze over te maken op de bankrekening van de Historisch Vereniging Oud-Schipluiden: NL30RABO0358261546 onder de vermelding van Project Hambrouck. De hoogte van het bedrag bepaalt mede de keuze en uitvoering van het herinneringsobject.

Het bestuur van de Historische Vereniging Oud-Schipluiden dankt u bij voorbaat hartelijk voor de deelname aan het project.

Jacques Moerman, voorzitter Schipluiden, 30 april 2016