Westlandkaart gelanceerd

westlandkaart038 oktober 2016. Tijdens de Historische Informatiemarkt Westland werd de Westlandkaart gepresenteerd en officieel gelanceerd. Zie ook het bericht en filmpje bij de WOS.

De Westlandkaart is een unieke digitale, historische atlas van de streek ‘Het Westland’ (een historische benaming van het hoogheemraadschap Delfland). Samen met het gehele erfgoedveld in de streek (gemeente Westland, gemeente Midden-Delfland, Loosduinen, Hoek van Holland, landerijen ten westen van Vlaardingen), is tot invulling van de kaart gekomen. De wens en verwachting is dat met deze kaart ook het jonge publiek betrokken en geïnteresseerd kan raken in de historie van de streek.
Kijk op: www.westlandkaart.nl.

Om te beginnen klik op de hamburger (drie streepjes) en kies Alle markers. Klik vervolgens op een marker om een beschrijving van de locatie te zien. Kies vervolgens een ander jaartal om terug (of vooruit) in de tijd te gaan. Veel plezier!