Hambrouckmonument bij Dorpskerk Schipluiden

Sinds het afgelopen Open Monumentenweekend (8 en 9 september) is de Dorpskerk van Schipluiden verrijkt met een fraai kunstwerk, dat de herinnering levend houdt aan dominee Antonius Hambrouck.

Het kunstwerk bestaat uit een bronzen afgietsel van het eiland Formosa (Taiwan,) waar Hambrouck na zijn ambtsperiode in Schipluiden heeft gewerkt. Het beeld is aangebracht op de muur rechts van de hoofdtoegang van de kerk. Op de bovenzijde staat als randschrift: ‘God zij met ons’. Op de kaart is het vroegere wapen van Schipluiden te zien, een VOC-schip met volle zeilen, het schip dat de domineesfamilie in 1647 naar Azië heeft gebracht. De kaart bevat een uitsnede van het hoofd van Hambrouck. Dit hoofd, rustend op een staf, keert terug op een boog in het portaal van de kerk.

Buiten is op een steunbeer een bronzen plaquette aangebracht, met de twee laatste verzen uit Mattheüs 28, die oproepen om het evangelie in de wereld te verkondigen. De tekst komt uit de Statenvertaling en is eveneens te lezen in het Sincan, een Formosaanse taal. Hambrouck heeft meegeholpen om enige bijbelboeken in de lokale taal te vertalen. Hij was een verbinder: hij bracht volken en plaatsen bij elkaar. Marcel Koeleman, de kunstenaar, heeft prachtig deze symbolische betekenis in het kunstwerk uitgebeeld.

Bij de onthulling waren de ambassadeur van Taiwan, de heer Tom Chou, en dominee Erika Dibbets-van der Roest betrokken. Burgemeester Arnoud Rodenburg en wethouder Wendy Renzen (van cultuur en monumenten) onthulden naast de kerk het naambordje Hambrouckplein, waarmee in het vervolg het kerkplein wordt aangeduid. De kosten van het kunstwerk worden bijeengebracht via een crowdfundingsactie. We zijn er nog niet helemaal! Iedereen die nog mee wil doen, kan een bedrag storten op NL30RABO 0358261546 t.n.v. Historische Vereniging Oud-Schipluiden, onder vermelding van Project Hambrouck.

Het proces van idee tot onthulling van het kunstwerk van Marcel Koeleman is in een korte film in beeld gebracht door Henk Groenendaal en is te bekijken op YouTube.

Een projectgroep, bestaande uit Wil Ouwendijk, Michel Brik (namens de kerk), Rina Visser en Jacques Moerman (namens de historische vereniging) hebben het Hambrouckproject begeleid.

Op dinsdagavond 30 oktober wordt het project met een lezing over het leven van Antonius Hambrouck afgesloten in Het Notenschip te Schipluiden.