Foto’s gevraagd van Onafhankelijkheidsfeest in 1913

Onafhankelijkheidsfeest 1913

Een van de grootste dorpsfeesten in zowel Den Hoorn als Schipluiden in de vorige eeuw was de viering van de honderdjarige onafhankelijkheid van Nederland  in augustus 1913. In beide dorpen duurde het feest twee dagen. Er waren optochten, waarin jongeren en ouderen verkleed optraden, er vonden kinderspelen plaats, volwassenen konden ringsteken, er werd gezongen en gemusiceerd, er waren toespraken, er werd erewijn gedronken en aan het eind was er een groot vuurwerk. In Schipluiden werd op de eerste dag van het feest ook het verbouwde raadhuis in de Dorpsstraat in gebruik genomen. Voor die tijd vergaderde het gemeentebestuur  in de woonkamer van de burgemeester. De gemeente Schipluiden telde in 1913, net  zoals de gemeente Hof van Delft, waaronder Den Hoorn toen viel, naast een
secretaris slechts enkele ambtenaren!

Weken van voorbereiding waren in beide dorpen aan de feestelijkheden vooraf  gegaan. Huis aan huis was er vooraf gecollecteerd en ook het gemeentebestuur gaf  een bescheiden financiële bijdrage. De feestcomité’s in beide dorpen maakten deel uit van de rijtoer, evenals een aantal fraai geklede jonge dames die de provincies van Nederland voorstelden. De prins van Oranje was in Den Hoorn in de persoon van tuinder Koop duidelijk aanwezig, want Nederland vierde in 1913 de terugkeer van een Oranjevorst na de Franse tijd. In Schipluiden werd Napoleon onder de feestgangers gesignaleerd, evenals een aantal Franse soldaten en zelfs een groepje Russische kozakken. Aan paarden was in dit boerendorp geen gebrek. In Den Hoorn bevatte een boerenkar een schuit met vissers, die de prins in 1813 op het strand van Scheveningen ontvangen hebben. Zelfs het Engelse schip The Warrior was hier groots nagebouwd, waarmee de prins op de eerste dag aan de Hoornsekade aanmeerde. Oranje werd vergezeld door het driemanschap Van Hogendorp, Van der Duyn en Van Limburg Stirum, adellijke heren die de komst van de nieuwe Oranjevorst hadden voorbereid. Jong en oud vermaakten zich op deze dagen uitstekend.

Voor het eerst werden de feestelijkheden ook uitgebreid gefotografeerd. In beide dorpen zijn tientallen foto’s gemaakt, waarvan een klein gedeelte tot nu toe bekend en beschikbaar is. De Historische Vereniging Oud-Schipluiden verzamelt afbeeldingen voor een tentoonstelling en een publicatie over het herdenkingsfeest in 1913. Families die nog foto’s hebben van het onafhankelijkheidsfeest worden verzocht zich te melden. De afbeeldingen worden gedigitaliseerd en zijn later voor belangstellenden op de website van het
tramstation te raadplegen. Aanmelden kan bij henk.groenendaal@schipluiden.net of j.w.moerman@wxs.nlHet kan ook telefonisch (0153809389) of bij Museum Het Tramstation, Otto van Zevenderstraat 2, 2636HN Schipluiden. Wie helpt ons aan fotomateriaal?