TabaksdoosGabrielJacobszvanderKooij

De zilveren tabaksdoos van Gabriël Jacobsz. van der Kooij met het portret van stadhouder Willem V